Hírek események

Tájékoztató a vízkészletjárulék (VKJ) bevalláshoz

Hír kép
Tisztelt Vízhasználó!
 
Tájékoztatom, hogy 2016. október 01. napjától módosultak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) vízkészletjárulékra (VKJ) vonatkozó szabályok és a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet (a továbbiakban: KHVM rendelet) is. A mentességre és a kedvezményekre vonatkozó változások első alkalommal a 2017. évre vonatkozó bevallásoknál érvényesíthetők.
 
Öntözési, halgazdálkodási és rizstermelési vízhasználathoz kapcsolódó országos mentességek
 
A VKJ fizetési kötelezettség alóli mentesség jelenleg – 2017. évre vonatkozó – hatályos szabályait a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 15/C. §-a rögzíti. Ezen szakasz (1) bekezdésének l) pontja szerint nem kell a vízhasználónak vízkészletjárulékot fizetnie az öntözési célú vízhasználat esetében vízhasználónként az évi 50.000 m3-t, a halgazdálkodási és rizstermelési célú vízhasználat esetében vízhasználónként az évi 150.000 m3-t meg nem haladó vízmennyiség után.
 
Tájékoztatom, hogy a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség alóli mentesség nem érinti a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettségeket, azaz a bevallási kötelezettség minden VKJ-fizetési mentesség esetén is fennáll.
 
A hatályos jogszabályban az öntözési, valamint halgazdálkodási vagy rizstermelési célú vízhasználók mentessége összesítve került meghatározásra, azonban lehetséges, hogy egy adott vízhasználó a székhelyétől eltérő, más vízügyi hatósági jogkörben eljáró katasztrófavédelmi igazgatóság illetékességébe tartozó telephelye(ke)n is folytat a fenti, VKJ-fizetési mentességet megalapozó körbe tartozó célú vízhasználatot.
 
A 2017. évre vonatkozó bevallások elősegítése, az országos mentességek érvényesítése érdekében kérem a bevallás benyújtásával egyidejűleg, vagy az azt megelőző egyeztetés alkalmával az eltérő településen, vagy más vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi igazgatóságnál fennálló vízjogi engedélyéről nyilatkozatát csatolni szíveskedjen.
 
Ha a vízhasználó több vízbeszerzési létesítménnyel rendelkezik, akkor a mentességre vonatkozó mennyiséget sorrendben mindig a legalacsonyabb „g” szorzószámmal rendelkező vízbeszerzési létesítményre kell először figyelembe venni addig, amíg a vízhasználó a mentességet ki nem meríti.
 
Tartósan vízhiányos időszakra vonatkozó kedvezmény és mentesség érvényesítése
 
A Belügyminiszter a Magyar Közlöny 31. számában 2017. július 1-vel kihirdette a tartósan vízhiányos időszakot, amely 2017. október 31-ig tartott.
 
A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet vonatkozó rendelkezése alapján a tartósan vízhiányos időszaknak a Hivatalos Értesítőben közzétett kezdete előtt 14 napon belül történt vízkivételekhez kapcsolódóan 20 %-os VKJ kedvezmény illeti meg a vízhasználót, feltéve, ha a kivett víz mennyiségének meghatározását oly módon vezeti, hogy abból az ezen időszakban történő vízkivétel mennyisége egyértelműen megállapítható. A kedvezmény igénybevételére irányuló kérelmet, valamint a kedvezményes időszakban kivett víz napi mennyiségét feltüntető, vízhasználó által aláírt dokumentumot a vízkészletjárulék adatszolgáltatáshoz mellékelni kell.
 
A tartósan vízhiányos időszakban az öntözési, halgazdálkodási és rizstermelési vízhasználat vízmennyisége után nem kell VKJ-t fizetni, de az mentességi időszak kezdőnapja és végnapja között mért, vagy számított felhasznált vízmennyiséget a vízkészletjárulék adatszolgáltatásban fel kell tüntetni.
 
Amennyiben a vízhasználók egyedi ügyben egyeztetni kívánnak  a telephelyük szerint illetékes vízügyi hatósági jogkörrel rendelkező katasztrófavédelmi igazgatósággal, azt képviselőjük vagy meghatalmazottjuk útján személyesen, ügyfélfogadási időben, illetve postai úton tehetik meg a katasztrófavédelmi igazgatóság elérhetőségeinek valamelyikén.
 
Megyei központú ügyfélszolgálatok:
 
BM OKF Vízügyi és Vízvédelmi Főosztály
Dátum: 2018.01.04.
<< Vissza