Termelőknek > MAHOP

 
 
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 2014-2020
 
 
Magyarország számára lehívható forrás: 39,09 millió euró
Nemzeti hozzájárulás:12,73 millió euró
Összesen: 51,82 millió euró ~16,072 milliárd Ft
 
A támogatás háttere:
 
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program felhívásait az Európai Bizottság által 2015. december 7. napján elfogadott MAHOP keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a MAHOP Irányító Hatósága hirdeti meg az 1056/2016. (II. 17.) számú Korm. határozatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.
 
 
 
Felhívások:
 
MAHOP-1.2-2017 Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását
 
A NATURA 2000 területek kezelése és a természetes vizek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását 
 
Kedvezményezettek: Halgazdálkodási vízterületek halgazdálkodási jogának vagyonkezelői, haszonbérlői vagy haszonbérlői jóváhagyás esetén alhaszonbérlői önállóan, vagy halgazdálkodási kutató intézménnyel közösen.
 
Támogatási keret: 1,050 Mrd Ft Támogatási intenzitás: 50%
 
 
MAHOP-2.1-2016 Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése
 
Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése
 
Kedvezményezettek: A tagállam által elismert, a műveletek eredményeit hitelesítő köz- vagy magánjogi tudományos vagy műszaki testületek (akvakultúra kutatással és/vagy oktatással foglalkozó költségvetési kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények) vagy az intézkedés végrehajtása ezekkel együttműködésben (konzorciumi tag lehet akvakultúra termeléssel, kutatással és/vagy oktatással foglalkozó vállalkozás/termelői szervezet/költségvetési kutatóhely és felsőoktatási intézmény)
 
Támogatási keret:  1,201 Mrd Ft
Támogatási intenzitás: 100% vagy 50% (konzorcium vállalkozással/termelői szervezettel)
 
 
MAHOP-2.2-2016 Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása
 
Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása (tógazdasági és intenzív haltermelés)
 
Kedvezményezettek: Az akvakultúra-ágazatba tartozó, meglévő vállalkozások
 
a) mezőgazdasági őstermelő; családi gazdálkodó;
b) Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, szövetkezet, ha:
 mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül;
c) civil szervezet, 
amennyiben akvakultúra termelő tevékenységet folytatott a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy naptári évben, és eleget tesz a TIR-be történő bejelentési kötelezettségének;
d) akvakultúrás tevékenységet folytató termelői szervezet
 
Támogatási keret:  5,702 Mrd Ft Támogatási intenzitás: 50%
 
 
MAHOP-2.3-2016 A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése
 
Kedvezményezettek: Az akvakultúra ágazatba belépő új gazdálkodók (részletesen a Felhívás 4.1. fejezetében)
 
Támogatási keret:  1,600 Mrd Ft Támogatási intenzitás: 50%
 
 
MAHOP-2.4-2016 Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások
 
Kedvezményezettek: Az akvakultúra-ágazatba tartozó, meglévő vállalkozások
(u.a., mint 2.2 intézkedésnél)
 
Támogatási keret:  0,300 Mrd Ft Támogatási intenzitás: 50%
 
 
MAHOP-2.5-2017 A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása
 
Kedvezményezettek: Akvakultúrával foglalkozó vállalkozások
(részletesen a Felhívás 4.1. fejezetében)
 
Támogatási keret:  1,351 Mrd Ft Támogatási intenzitás: 100%
 
 
MAHOP-3.1-2016 Az 1380/2013/EU rendelet 25. cikke (1) és (2) bekezdésében előírtak szerint meghatározott és az 199/2008/EK rendeletben tovább pontosított adatgyűjtés, adatkezelés és felhasználás támogatása
 
 
MAHOP-3.1.2-2017 Halgazdálkodással kapcsolatos adatgyűjtés, -kezelés és -felhasználás támogatása
 
 
MAHOP-3.2-2016 Az uniós ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási rendszer megvalósítása
 
 
MAHOP-5.3.1-2016 A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása
 
Kedvezményezettek: A termelői szervezeteknek, a termelői szervezetek társaulásainak, valamint az ágazatközi szervezeteknek a létrehozásával megbízott, halászati és akvakultúra-termékeket előállító természetes személyek vagy jogi személyek; akvakultúra termelő, feldolgozó, valamint akvakultúra termékeket forgalmazó mikro-, kis- és középvállalkozások és természetes személyek, továbbá termelői szervezetek
 
Támogatási keret: 0,400 Mrd Ft
 
 
MAHOP-5.3.2-2016 Kommunikációs és promóciós kampány a halfogyasztás népszerűsítésére (Kapj rá!)
 
 
MAHOP-5.3.3-2016 A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások támogatása
 
Kedvezményezettek: Mikro-, kis- és középvállalkozások
 
Támogatási keret: 2,602 Mrd Ft Támogatási intenzitás: 50%
 
 
MAHOP-7.1-2016 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt
 
Az alábbi linken elérhetőek a felhívások: Link (https://www.palyazat.gov.hu/magyar-halgazdlkodsi-operatv-program-mahop)
 
Ügyfélszolgálat elérhetősége:
 
Tel: 06/1 896-0000 (hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását)